Loop niet voor niks maar voor PICS; het Post Intensive Care Syndroom

Nog te gaan

van totaal € 15.000 (0%)

Post Intensive Care Syndroom
Jaarlijks worden in Nederland 80.000 patiënten op de Intensive Care opgenomen. Door verbeteringen in de medische zorg overleven er steeds meer IC patiënten. Echter veel van deze patiënten krijgen te maken met de lange termijn gevolgen van het verblijf en behandeling op de IC. Een groot deel van hen heeft problemen met fysiek functioneren en ervaren daardoor ook problemen met de vrijetijdsbesteding en werk. Daarnaast zijn angsten, depressies en  concentratiestoornissen ook veel voorkomende klachten. Sinds 2012 wordt hiervoor de term Post Intensive Care Syndrome (PICS) gehanteerd. Naar schatting worden in ons land jaarlijks 25.000 tot 28.000 mensen met PICS uit een ziekenhuis ontslagen. Er is echter nog weinig bekend over deze pas recent erkende ziekte en er zijn nog geen richtlijnen voor de juiste therapie gericht op herstel. Bekijk het animatiefilmpje voor meer informatie over de impact van PICS.

De afdelingen Revalidatiegeneeskunde en Intensive Care van Amsterdam UMC (locatie AMC) zijn internationaal toonaangevend op het gebied van revalidatie voor IC patiënten. Marike van der Schaaf, senior onderzoeker en lector revalidatie in de acute zorg, zal samen met haar onderzoeksteam het fysiek functioneren van IC patiënten meten om te bepalen welke factoren hierop van invloed zijn. Dit is het eerste onderzoek dat door middel van uitgebreid lichamelijk onderzoek (inspanningscapaciteit, loopvermogen en spierkracht) het herstel van voormalig IC patiënten over een lange periode gedetailleerd in kaart zal brengen. Met deze informatie kan uiteindelijk een optimale en op het individu afgestemde revalidatiebehandeling worden ontwikkeld. Hierdoor zullen IC patiënten, in ieder opzicht, weer sneller op de been zijn.

Loop mee met de Amsterdam UMC Run!
Op zondag 26 mei is de jaarlijkse Amsterdam UMC Run en het onderzoek naar het Post Intensive Care Syndrome is dit jaar het goede doel. Loop mee en doneer een bijdrage of start je eigen actie en laat je sponsoren door familie, vrienden en collega's en steun IC patienten bij hun herstel!

Meer informatie
Kijk op: www.amc-loop.nl

Vragen?
Vragen over de Amsterdam UMC Run?
amcloop@sportconnection.nl

Vragen over de AMC Foundation?
amcfoundation@amc.nl
020-56 61776

Bekijk alle donateurs
15-02-2019 | 06:33
14-02-2019 | 21:14 Aan: Lopen naar herstel! Samen sporten = weer meedoen! Belangrijk dat na de 'intensieve [levensreddende] zorg' , de revalidatie wordt voortgezet tot optimaal herstel.
14-02-2019 | 16:16 Aan: Lopen naar herstel!
13-02-2019 | 18:42 Aan: Lopen naar herstel!
11-02-2019 | 18:54